Kraków stolica Małopolski

Pośród licznych województw w Polsce, Kraków wybija się nie tylko w temacie kultury i akademickim, ale również na wielu odmiennych obszarach. Zaczyna być miastem otwartym do życia. Zmiany, które dotknęły miasto w niedawnych okresach sprawiają, że Kraków naprawdę pnie się do przodu.
Pozytywne nowości w Grodzie Kraka.
Co niezłego stworzono w trakcie ostatniego czasu? Wielość napraw i nowości inwestycyjnych jest duża. Mocno pomogły w tej materii środki EU, z których Kraków niemało korzysta. Szybkie działanie w zakresie pozyskiwania dofinansowania spowodowały, że gmina uzupełniła się o kolejne węzły komunikacyjne, ekologiczne autobusy trasportu miejskiego, i potrzebne miejsca dla ludności.
Szerokie inwestycje są niewidoczne dla statystycznego obywatela. Nie oznacza to natomiast, że nie zostały poczynione. Najczęściej pomijamy nie związane z nami informacje. Statystycznemu mieszkańcowi Krakowa wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Natomiast miasto rozrasta się w każdym obszarze. Programy naprawcze w obszarze zarządzania śmieciami, budowie i modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie filtrów akustycznych to tylko część zmian, które umożliwiają krakusom bezpieczniej oraz bardziej komfortowo funkcjonować. Kraków rozwija się również w zakresie możliwości rozrywkowych. Wartość miasta idzie w górę za pomocą takich obiektów jak: Kraków Arena lub rewitalizacja Huty. takie miejsca inspirują przyjezdnych do odwiedzin.
Zapoczątkowane za pomocą zarządu miasta projekty nie obejmują tylko samego środka miasta, ale również są połączone z pełnym województwem . Przeto lepiej nie pomstować tylko dostrzec zmiany w które obrósł Kraków.
Przyszłe miesiące – o ile będzie możliwość utrzymania szybkości zmian – pozwolą miastu stać się niezwykłą metropolia.
Jacek Majchrowski działania